Xử lý sự cố treo máy mỗi khi Shutdown

Máy tính sử dụng Window 8 không tắt được thực sự sau khi bấm “Tắt”. Làm cách nào để khắc phục sự cố kỳ lạ này?

Hóa ra máy tính cần một số thay đổi cài đặt trong hệ thống để tắt hoàn toàn. Hãy làm theo những bước sau:

1. Bấm chuột phải vào trong không gian trống và bấm vào “Tất cả Ứng dụng“. Sau đó, mở “Pa-nen Điều khiển” từ “Bắt đầu“.

2833337

2. Bấm vào “Hệ thống và Bảo mật” trong trình đơn Pa-nen Điều khiển.

2833338

3. Trong “Tùy chọn Nguồn điện“, bấm “Thay đổi gì của nút nguồn điện“.

2833339

4. Bỏ chọn “Bật khởi động nhanh (được đề xuất)“.

2833340

5. Bấm “Lưu Thay đổi“.

2833341

Sau khi thay đổi các thiết đặt, thử tắt máy tính lần nữa. Bạn có thành công không?