Virtual Radio – Đài Radio đa kênh

Ứng dụng giúp bạn nghe các đài Radio trên toàn thế giới thông qua kết nối Internet.

+ Nghe được các kênh Radio trên khắp thế giới.
+ Danh sách khỏang 3000 kênh Radio được chia thành các nhóm, các khu vực.
+ Khách hàng không cần phải dò kênh, chỉ việc chọn 1 kênh trong danh sách các kênh đã có.
+ Nghe trực tiếp Radio bằng loa ngoài, không cần cắm ăngten (tai nghe).
Lưu ý: Ứng dụng kết nối và tải các đài radio thông qua Internet nên bạn cần chú ý trong khâu sử dụng. Nếu điện thoại của bạn có kết nối Wifi, tốt nhất hãy sử dụng Wifi để hạn chế chi phí.