Về Thôi

Ông bác sĩ nhi khoa có tật “nhiều chuyện”. 1 hôm có 3 bà mẹ dắt con đến khám tại phòng mạch của ông ta.

BS: Cháu tên gì?

Mẹ 1: Dạ, cháu nó tên Mai.

BS: Tôi đoán hồi mới sinh cháu, chị rất thích hoa Mai phải kô?

BS: Còn cháu đây tên gì?

Mẹ 2: Dạ, cháu nó tên Hồng ạ

BS: Rồi, hồi còn con gái chị rất thích hoa Hồng phải kô?

Bà mẹ thứ 3 nghe vậy lật đật đứng lên kéo đứa con trai về: “Về thôi, Cu ạ !