Vấn đề về Win 7 ngốn ram trong máy tính

Windows 7 là hệ điều hành phổ biến hiện này, tuy nhiên có 1 số máy tính khi chạy win 7 thì lương ram lại không đủ, win 7 đã chiếm gần hết bộ nhớ thì còn đâu cho các ứng dụng khác, theo cách của mình thì muốn windows 7 đỡ tốn ram tốt hơn hết là bạn nên tắt bớt 1 số ứng dụng khi vừa khởi động vào win. Để xem số lượng Ram mà win 7 đang sử dụng bạn vào Task Manager, trong đó liệt kê ra hết các ứng dụng nào dùng số lượng RAM bao nhiêu, và hãy tắt bớt các ứng dụng không cần thiết, theo mình tốt nhất nên dùng máy tinh 4GB thì sẽ dễ dàng cho vấn đề RAM trong win 7. Cũng có 1 số trường hợp như máy tính bị virus nên tốn nhiều RAM, nói chung là cần xem kỹ máy tính và chọn RAM phù hợp, chứ win 7 không thể cải thiện vấn đề ngốn ram được.