Tỷ Lệ Nguy Hiểm

Ở Mỹ, người ta thống kê lý do những người đàn ông ra khỏi giường vào ban đêm, kết quả cho thấy:

– 35% vào toilet.

– 15% đi làm việc ca đêm.

– 50% mặc quần áo và đi về nhà mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *