Tru Thần – Chuỗi sự kiện Valentine cùng máy chủ Tuyết Vân

Nhận này Valentine Tru Thần đã cho ra hàng loạt những nội dung mới mẻ, trong đó đáng chú ý nhất là việc mở server mới mang tên Tuyết Vân và chuỗi sự kiện Valentine cho server mới này, cụ thể chi tiết như sau:

SỰ KIỆN: VALENTINE CÙNG TUYẾT VÂN

Thời gian: Từ ngày 17/02 đến ngày 02/03

Đại Lễ Bao Rực Rỡ

Phạm vi: server Tuyết Vân

Nội dung:

Từ 10:00 ngày 17/02 đến 09:00 ngày 26/02

Trong thời gian sự kiện, người chơi lần đầu nạp thẻ trị giá 260 xu có thể tới NPC [Thưởng] lĩnh nhận 1 phần Lễ bao Nghênh tân, bên trong gồm 1 thú cưỡi Thất sắc liên hoa, 200 tiền vàng, 10 nguyên liệu cấp 1 mỗi loại, mỗi người chơi chỉ được nhận 1 lần.

Từ 10:00 ngày 17/02 đến 09:00 ngày 26/02

Trong thời gian sự kiện, người chơi mỗi lần nạp thẻ 2600 xu có thể tới NPC [Thưởng] lĩnh nhận 1 phần Lễ bao Xung cấp, bên trong bao gồm thẻ công trạng trung cấp x2, thẻ x4 kinh nghiệm trong1 giờ x2, Linh miêu nội đan x1, Miên xà linh dịch *1, Linh châu cấp 3 *10, Dẫn lộ thạch *10, Lễ bao có thể nhận được nhiều lần.

Từ 10:00 ngày 17/02 đến 09:00 ngày 26/02

Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp thẻ trị giá 26000 xu có thể tới NPC [Thưởng] lĩnh nhận 1 phần Lễ bao Độc giác thú, bên trong gồm 1 thú cưỡi Độc giác thú (vĩnh viễn), 1 bộ trang bị kinh nghiệm Quyền Hoàng (30 ngày), 666 lương, 1 thẻ trải nghiệm VIP3 (31 ngày)! Mỗi người chơi chỉ được nhận 1 lần.

Tên lễ bao Hình thức Xu nạp Quy định Nội dung phần thưởng
Lễ bao Nghênh tân Lần đầu nạp thẻ 260 Chỉ nhận 1 lần 1 thú cưỡi Thất sắc liên hoa, 200 tiền vàng, 10 nguyên liệu cấp 1 mỗi loại
Lê bao Xung cấp Mỗi lần nạp thẻ đạt mốc 2600 Có thể nhận nhiều lần thẻ công trạng trung cấp *2, thẻ x4 kinh nghiệm trong 1 giờ *2, Linh miêu nội đan *1, Miên xà linh dịch *1, Linh châu cấp 3 *10, Dẫn lộ thạch *10
Lễ bao Độc giác thú Nạp thẻ đạt mốc 26000 Chỉ nhận 1 lần 1 thú cưỡi Độc giác thú (vĩnh viễn), 1 bộ trang bị kinh nghiệm Quyền Hoàng (30 ngày), 666 lương, 1 thẻ trải nghiệm VIP3 (31 ngày)

Lưu ý: Tất cả đạo cụ đều khóa, thú cưỡi Độc giác thú giới hạn cấp độ 1

1. Trong thời gian sự kiện, người chơi đủ điều kiện lĩnh thưởng sẽ nhận được thư từ hệ thống nhắc nhở người chơi tới NPC [Thưởng] các thành để lĩnh nhận Lễ bao, thư hệ thống không thể trả lời trực tiếp, xin hãy chú ý bảo mật tài khoản của mình.

2. Sau khi hoạt động kết thúc, người chơi chưa lĩnh nhận Lễ bao tại NPC [Thưởng] sẽ không thể tiếp tục lĩnh nhận.

Thực Lực Kinh Thiên

Thời gian: Từ 10:00 ngày 17/02 đến 03:00 ngày 02/03

Phạm vi: server Tuyết Vân

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi nằm trong Top 3 các bảng xếp hạng “Phá Sơn Thần Lực”, “Vô Ảnh Độc Thích”, “Phong Lôi Biến Hoán”, “Chí Thượng Tiên Sư” sẽ nhận được thú cưới tuyệt bản — Lam Dương Dương (30 ngày) và 1  tấm “Loạn Thế Anh Hùng”; Bang phái top 1 tại bảng xếp hạng “Thiên Hạ Đệ Nhất Bang”  sẽ nhận được 25 thú cưỡi hiếm — Hắc Hổ (30 ngày) và 25 tấm “Huynh Đệ Tình Thâm”. Phần thưởng sẽ được chuyển cho Bang Chủ để tùy ý phân phát hợp lý!

Lưu ý: Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật vào 03:00 ngày 02/03. Phần thưởng sẽ được chuyển đến các vị dũng sĩ sau 3 ngày làm việc. Hãy chú ý kiểm tra!

Thiên Địa Đồng Tôn

Thời gian: Từ 10:00 ngày 17/02 đến 03:00 ngày 02/03

Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện (đúng 03:00 ngày 02/03/2014), 50 người chơi đứng đầu của bảng xếp hạng Thiên Địa Đồng Tôn sẽ lần lượt nhận được những phần thưởng khác nhau.

Top 1: Cường cân đoạn cốt đan (nhỏ) số lượng 20, Bắc đẩu kiếm quyết, Dưỡng thần ca

Top 2: Cường cân đoạn cốt đan (nhỏ) số lượng 15

Top 3: Cường cân đoạn cốt đan (nhỏ) số lượng 10

Top 4-10: Cường cân đoạn cốt đan (nhỏ) số lượng 6

Top 11-30: Cường cân đoạn cốt đan (nhỏ) số lượng 4

Top 31-50: Cường cân đoạn cốt đan (nhỏ) số lượng 2

Lưu ý: tất cả đạo cụ đều khóa

Hoạt Động Song Bội

Thời gian: Từ 10:00 ngày 17/02 đến 09:00 ngày 26/02

Phạm vi: server Tuyết Vân

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày từ 10:00 – 12:00 mở x2 rơi đồ, 14:00 – 16:00 mở x2 rơi tiền, 20:00 – 23:00 mở x2 kinh nghiệm !

Tiệm Giảm Giá

Thời gian: Từ 10:00 ngày 17/02 đến 09:00 ngày 26/02

Phạm vi: server Tuyết Vân

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Tiệm xu tiến hành giảm giá nhiều đạo cụ giá trị hấp dẫn, cơ hội hiếm có quý tiên nhau mau nắm lấy!

Theo: Tru Thần Online