Trợ Cấp Và Bằng Chứng

Cặp vợ chồng già không con sống với nhau trong điều kiện rất thiếu thốn về vật chất. Một hôm, cụ ông bảo cụ bà:

“Tôi nghĩ đã đến lúc phải lên quận xin trợ cấp tuổi già”.

Cụ bà băn khoăn:

Nhưng ông không có giấy tờ chứng minh tuổi tác, làm sao xin được?

Cụ ông quả quyết:

Bà yên tâm, tôi có cách rồi.

Sáng hôm sau, cụ ông lần lên quận để rồi chiều mang về cái chi phiếu đầu tiên.

Cụ bà hỏi:

– Làm cách nào mà ông chứng minh được vậy?

– Thì tôi cởi hết cúc áo ra, chỉ cho họ thấy bộ lông ngực bạc trắng của mình.

Cụ bà thở dài:

Vậy sao sẵn đó mà ông không cởi cả quần ra để xin trợ cấp tàn phế luôn thể.