Trận Chiến Cuối Cùng

Trận chiến Okinawa bắt đầu vào tháng 4 năm 1945 vào cuối chiến tranh thế giới thứ II là minh chứng cho một cuộc chiến tranh đẫm máu. Hai bên chiến tuyến là Mỹ và Nhật Bản đều chịu những thiệt hại nặng nề sau chiến tranh. Hãy cùng nhau tái hiện lại trận chiến gay go này và trải nghiệm!