Thông minh

Một anh chàng được tặng một con vẹt, anh ta liền dạy nói cho nó:
– Một con vẹt ngoan
con vẹt liền đáp lại:
– Một con vẹt ngoan
Thích thú anh ta nói típ
– Ồn ào quá, câm đê chim
con vẹt liền đáp lại:
– Ồn ào quá, câm đê chim
Suy nghĩ 1 tí anh ta nói:
– Tao là thằng ngu
con vẹt liền đáp lại:
– Mày là thằng ngu
Anh ta ngạc nhiên:
– Wow con chim này thông minh thật
con vẹt liền đáp lại:
– Cám ơn thằng ngu

Truyện Cười