Tay Súng Bắn Tỉa

Câu chuyện diễn ra khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc . Là một tay bắn tỉa của quân đồng minh , bạn sẽ phải ám sát các quan chức , giải cứu con tin , và hàng trăm   kẻ thù trong các địa điểm khác nhau ở châu Âu . Bạn đang hy vọng của quân đồng minh , liệu bạn có khả năng chữa lành vết thương chiến tranh?