Tắt các chương trình không cần thiết khi khởi động windows

Khi khởi động máy tính win xp hoặc win 7 thì sau 1 lúc máy tính sẽ chậm lại, có thể do virus, có thể do chạy nhiều chương trình không yêu cầu, do đó bạn nên tắt 1 số chương trình khi khởi động cùng win.

Bạn vào Start >> Run gõ dòng lệnh : msconfig
trong thẻ Startup chính là những chương trình khởi động cùng Windows
Bạn muốn tắt chương trình nào thì bỏ dấu check ở chương trình đó và chọn Apply .
Những chương trình chính của Windows thì sẽ có đường dẫn C:\Windows\….
Bạn chú ý để ko tắt nhầm chương trình của Win.
Sau khi làm xong thì máy tính yêu cầu restart lại, bạn khởi động lại là xong.