Tào Tháo Truyện khai mở server mới 15/5

Tao thao truyen đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi nhân tài xuất hiện nhiều như sao, những cuộc chiến, chạy đua thứ hạng liên tiếp bùng nổ trên tất cả các máy chủ và mọi thành chủ đều chuẩn bị lực lượng đối mặt với những thử thách, chờ ngày giao tranh. Nhận được tin nhắn mong muốn của nhiều thành chủ muốn có thêm sân chơi để các anh hùng đua tranh với nhau!

Máy chủ Thái Sử Từ khai mở sẽ là cơ hội cho các thành chủ mới thể hiện bản thân. Tào chúa công xin hoan hỉ thông báo như sau:

KHAI MỞ SERVER THÁI SỬ TỪ

10:10 NGÀY 15/05

 01 popup TTT  Khai mở Server Thái Sử Từ: 10h10 Ngày 15/5

Cùng với đó là chuỗi sự kiện chào mừng server mới cực hấp dẫn.

Nạp thẻ tặng 100% Bạc

Thời gian: 15/05– 16:00 ngày 19/05

Nội Dung:
Trong thời gian hoạt động, thành chủ Tào Tháo Truyện khi nạp thành công bất kỳ thẻ mệnh giá nào sẽ lập tức nhận được 100% Bạc.

Nạp 1 vàng tặng 1 bạc.
Hướng dẫn:
Nạp thẻ nhận được thêm bạc tặng.
Phần thưởng:
Nạp 1 vàng tặng 1 bạc.

Các thành chủ có thể tải game tại trang chủ: http://taothaotruyen.net