Tại Sao Vậy ?

Có 2 anh bạn lâu lâu mới gặp nhau:

– Dạo này sao trông mày mập ú vậy?

– À! Có gì đâu, vợ tao làm ở nhà máy sản xuất bột mì, cơ quan trả lương bằng sản phẩm nên mập vậy. Thế còn mày, sao còm nhom vậy?

– Vợ tao cũng vậy, nó cũng được trả lương bằng sản phẩm nhưng mà nó làm tại nhà máy sản xuất… bao cao su.