Tại hổng có con đó nên … mới khổ !

Hai bà bán rau tâm sự …
– Sống gần hết cuộc đời rồi tôi mới hiểu cả tôi và bà đều không có “tự do” nên mới ra nông nỗi này, cứ phải lê la đầu đường xó chợ kiếm miếng cơm qua ngày …
– Bà hôm nay sao tâm trạng vậy, nhà có chuyện buồn chăng ?
– Thì vô tình hôm qua thằng cháu cho xem bài báo mới biết được là ông trung tá công an Vũ văn Hiển đã nói “tự do là cái con c..”, mà tôi với bà không có cái con đó nên mới khổ…..