Tải Game Kỳ Tiên Online

Tải Game Kỳ Tiên Online, Download Game Kỳ Tiên Online

Game kỳ tiên

Hệ điều hành Android
Dòng máyAndroid HD (480×800) Các dòng Android cao cấp Tải xuống
Dòng máyAndroid (240×320) Các dòng Android phổ thông Tải xuống

 

Bản chung dành cho dòng máy Java
Low (176*208) Dành cho dòng máy cấu hình thấp với màn hình 176*208 pixcel Tải xuống
Low (240*320) Dành cho dòng máy cấu hình thấp với màn hình 240*320 pixcel Tải xuống
High (240*320) Dành cho dòng máy cấu hình cao với màn hình 240*320 pixcel Tải xuống

 

Dòng máy hỗ trợ Java
Dòng máyNokia S60v5 (360*640) 5800 Navigation Edition, 5800 Xpress Music, N97i, N97 MINI, N97, X6, 5802 Xpress Music, e6, 5530, 5530, i8910. Tải xuống
Dòng máyNokia S60v3 (320*240) E72, E72i, E71, E62, E61, E61i, X2-00, x2-01, C3-00, c3-01, e60, e70 Tải xuống
Dòng máyNokia N5500 (208*208) N5500 Tải xuống
Dòng máyNokia S60v3 (240*320) N73, N71, N75, N81, N82, N76, N92, N93, N95, N96, N93i, 5700XM, 5630, 6120c, 6121c, 6124c, N76,E65, E50, E51, N80, e65, 6110 Navigator, c5, N3600s, 5230 Xpress Music, 5630 Xpress Music, 5730 Xpress Music, 6210 Navigator, 6220c, 6650 fold, 6710 Navigator, 6720c, 6730c, 6760 Slide, 6790 Surge, 5500 Sport, n77, 6290, e63, e66, e90 Communitcator, n81 8GB, n95 8GB, 3600 Slide, 7610 Tải xuống
Dòng máyNokia S60v2 (176*208) 3230, 3250, 6682, 6681, 6680, 6670, 6630, 6600, 6260, N72,N70, N91, 8GB, N90, 6620, X700, 3620, 3650, 3660, 7650, N-Gage, N-Gage QD Tải xuống
Dòng máyNokia_Low (176*208) 7610 Tải xuống
Dòng máyNokia S40v3 (240*320) 5300, 6275, 6268, 6234, 6233, 6131, 6288, 6265i, 6270, 6280, 6300, 7500, 7710 ,7370, 7373, 7390, 9210, 9300, 9300i, 9500, 6500, 5310, 7310c, 7510S, 7610S, 7310S, 6301, 6212C, 7210C, 5000, 5130, 6600s, 2700, 3120c, N5310 Xpress Music, N5610 Xpress Music, N6301, N6500c, N6500s, N7500 prism, N7900 prism Tải xuống
Dòng máyS60v3 (240*320) i458, i450. Tải xuống
Dòng máyCấp thấp (176*208) W800C, K700c Tải xuống
Dòng máy P908 P800,P910c,P908. Tải xuống
Dòng máyK700 (176*220) K750, K758c, K750c, K600c, W550c, W600c, Z550c, w700c, K550c, W610c, W710c, W800c, Z558c, Z710c, K530c, F305c, K530, K550, K610, K700, K700i, K758, S302c, W302c, W350c, W380c, W550, W600, Sony Ericsoon W810C Tải xuống
Dòng máyW958 (240*320) M608c, M600i, W958c, W595c, W908C, M608, P1, W950, W958 Tải xuống
Dòng máyS700 (240*320) K790C, W830c, T658, W580c, S500c, K818c, w888c, w908c, K800, K800i Tải xuống
Dòng máyMOTO_EM30 (320*240) Motorola Em30 Tải xuống
Dòng máyMotorola Z3 (176*220) z3, k1, L72 Tải xuống
Dòng máyMotorola E680 (240*320) e680,e680i,e680g, A1200, A1600, A1800, A1200E, A1200R, A780 Tải xuống
Dòng máy Motorola_E6 E6. Tải xuống
Dòng máyMotorola V8 (240*320) V8, V82GB Tải xuống
Dòng máyKG77 (176*220) LG-KG77 Tải xuống
Dòng máy KG90n LG-KE608n,LG-KG90n Tải xuống

 

Hệ Điều Hành Window Mobile 6
Dòng máyHTC-Dopod S1 (240 x 320) Dopod 686,Dopod 696,Dopod 818,Dopod 828,Dopod 830,Dopod 838,Dopod C858g,Dopod D600,Dopod D802,Dopod D805,Dopod E616,Dopod P660,Dopod P800,Dopod P860,Dopod S1,Dopod S600 Tải xuống
Dòng máyHTC-Dopod 710 Dopod 566,Dopod 586,Dopod 710 Tải xuống
Dòng máyHTC-Dopod touch thông dụng Cài giả lập cho Touch diamond(S900, Touch HD (T8288) Tải xuống

Game Kỳ Tiên : Bao gồm 8 môn phái lớn, mỗi môn phái có một loại võ công đặc trưng với những chiêu thức và vũ khí rất đặc biệt trong Kỳ Tiên.

Trong thế giới Game Kỳ Tiên, việc tự do bay lượn được thể hiện qua sử dụng các loại pháp bảo, kỹ năng,…nhưng vẫn chưa thực sự thõa mãn yêu cầu về tính thẩm mỹ của người chơi. Tuy nhiên sắp tới đây, ước muốn tung cánh giữa không trung sẽ trở thành sự thật thông qua tính năng Cánh chuẩn bị xuất hiện trong game Kỳ Tiên.