Posts Tagged: truyen cuoi hoc sinh

Kính áp tròng

Giám đốc cần tuyển nhân viên, vừa vặn có 3 cô tóc vàng hoe đến ứng cử. Để thử trí thông minh của các cô, giám đốc đưa ra một bức ảnh nhìn nghiêng của một người đàn ông và bảo từng cô cho biết họ nhìn thấy gì ở đó. Một cô nói: Tôi… Read more »

Thông minh

Một anh chàng được tặng một con vẹt, anh ta liền dạy nói cho nó: – Một con vẹt ngoan con vẹt liền đáp lại: – Một con vẹt ngoan Thích thú anh ta nói típ – Ồn ào quá, câm đê chim con vẹt liền đáp lại: – Ồn ào quá, câm đê chim… Read more »

Dấu Chấm Ấn Tượng

Đôi khi một cái rất nhỏ cũng gây ấn tượng mạnh với ai đó, như dấu chấm chẳng hạn. Trong một số trường hợp, không có nó thì thật…tai họa!