Posts Tagged: nang cap win 7 len win 8

Nâng cấp windows 7 thành windows 8

Microsoft đã chính thức phát hành phiên bản Windows 8.1 đến người dùng. Bên cạnh việc cập nhật miễn phí trên Windows 8, bạn cũng có thể tiến hành mua đĩa cài đặt DVD tương tự như Windows 8.