Sự tích CON GÁI

Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn.
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
Bỏ vô một ký ớt bằm
Chanh chua năm trái, me dầm sáu tô
Nước mắt cá sấu bảy tô
Dịu dàng một xíu, tám tô dữ dằng,
Nêm thêm chén chút lăng nhăng
Một khay, mít ướt, cằn nhằn, ghen tương
Trăm gram nhỏng nhẽo giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
“Sản phẩm” hoàn tất không chê chỗ nào
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
Cuối cùng một tiếng nổ vang
Thế rồi “con ấy” tàng tàng bước ra
Bèn đặt tên nó “EVA”
Còn gọi “con gái” hay là… “cô em”.