Soạn nhạc với Guitar Tabs Mobile Studio

Soạn nhạc với Guitar Tabs Mobile Studio
Chức năng chính:
– Soạn một bản nhạc hoàn toàn mới
– Soạn nhạc chuông mới từ những bản nhạc có sẵn trên Internet
– Âm thanh tạo ra mô phỏng từ 6 dây đàn ghita
– Nghe thử trực tiếp trên điện thoại
– Tạo ra file định dạng MIDI và ASCII