Những mạng internet có đường truyền tốt nhất ở Việt Nam

Đây là danh sách các nhà mạng lớn tại Việt Nam:
1. VNPT
2. FPT
3. VIETTEL
4. CMC

Trong đó thì Viettel theo mình là mạng internet có đường truyền tốt nhất hiện nay. Cũng có trường hợp FPT và VNPT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *