Những mạng internet có đường truyền tốt nhất ở Việt Nam

Đây là danh sách các nhà mạng lớn tại Việt Nam:
1. VNPT
2. FPT
3. VIETTEL
4. CMC

Trong đó thì Viettel theo mình là mạng internet có đường truyền tốt nhất hiện nay. Cũng có trường hợp FPT và VNPT.