Những Mã Số Bí Mật Cùa Dòng Điện Thoại SonyEricsson

Những mã số bí mật của máy Sony Ericsson sẽ mang lại cho bạn những bất ngờ thú vị.
*#06#: Kiểm tra IMEI
*#7353273#: Kiểm tra phiên bản phần mềm:
> * < < * < * : Truy cập menu bí mật.
< * * < : Thông tin về SIMLOCK.
**04*0000*0000*0000# : Mở điện thoại khi khôngcó SIM.
0# : Truy cập số điện thoại gọi cuối cùng.
*#0000#: Khởi động lại menu tiếng Anh
: Khởi động lại theme mặc định
<**< : Thông tin về mạng di động đang sử dụng >*<<*<*: Kiểm tra tất cả chức năng của máy SonyEricsson (>: phím sang phải, : Menu chương trình (ngắn)
923885 + >: Menu chương trình (dài)