Những Mã Số Bí Mật Của Dòng Điện Thoại LG

Điện thoại di động LG trong sứ mệnh mang lại những công nghệ tối ưu mà điện thoại LG còn đáp ứng những gì bạn mong đợi nhất cho một thế giới giải trí số hiện đại. Xem qua thử Những Mã Số Bí Mật Của Dòng Điện Thoại LG.

1.Mật mã reset điện thoại:
27764#*#
1945#*#
2945#*#
2.Mật mã mở khóa Mạng bằng menu ẩn:
2945#*88110#
3.Mật mã hiện thị menu ẩn mở khóa cho LG 1400,G4050,G7100:
2945#*70001#
4.Mật mã mở khóa cho LG L200:
1945#*5101#
5.Mật mã hiển thị S/W,H/W:
*8375#
*6861#
*97668#
Mật mã truy nhập vào menu ẩn,từ menu ẩn này ta có thể mở các loại khác:
1.Mật mã dành cho LG 500,LG 600:
2947#*
2.Mật mã dành cho LG 510W,LG 5200:
2945#*5101#
3.Mật mã dành cho LG 7010,LG 7020:
2945#*70001#
4.Mật mã dành cho LG BL200,LG 510W,LG5200:
1945#*5101#
5.Mật mã dành cho LG 5300,LG 5300i,LG CL300:
2945#*5301#
6.Mật mã dành cho LG 7100:
2945#*7101#
7.Mật mã dành cho LG CL100,LG C200:
2945#*1201#
Mật mã mở khóa cho LG chúng ta dùnh code là: 555
Mật mã hiển thị các phần mềm chính trong máy:
789#*
9270#*
9278#*
8086#*