Những Mã Số Bí Mật Cùa Dòng Điện Thoại iPhone

iPhone được trang bị màn hình cảm ứng, máy chụp hình, khả năng chơi nhạc và chiếu phim (tương tự iPod), trình duyệt web,…, hãy xem qua thử Những Mã Số Bí Mật Cùa Dòng Điện Thoại iPhone.

*3001#12345#*: Nhập Field Mode.

*#06#: Hiển thị số IMEI của máy.

*777#: Cho biết số dư tài khoản trả trước của iPhone.

*225#: Hiển thị số dư tài khoản trả sau (Bill Balance).

*646#: Kiểm tra chi tiết phút đã gọi ở gói cước trả sau.

*#21#: Hiển thị các thiết lập đối với cuộc gọi chuyển tiếp. Xác định các cài đặt cho chuyển tiếp cuộc gọi.

*#43#: Kiểm tra tình trạng cuộc gọi chờ có được kích hoạt hay không.

*#61#: Kiểm tra các cuộc gọi chưa được trả lời.

*#62#: Kiểm tra số để chuyển tiếp cuộc gọi nếu không có dịch vụ nào sẵn có.

*#67#: Kiểm tra cuộc gọi chuyển tiếp nếu máy bận.

*#33#: Kiểm tra tính năng bỏ qua cuộc gọi có được kích hoạt hay không.

Thay đổi mã PIN1: **04* mã PIN cũ * mã PIN mới * mã PIN mới #

Thay đổi mã PIN2: **042* mã PIN cũ * mã PIN mới * mã PIN mới #

*#746025625#: Kiểm tra chế độ SIM clock, giúp tiết kiệm năng lượng của điện thoại.

*3370#: Bật chế độ EFR, giúp tăng cường chất lượng âm thanh nhưng sẽ tốn pin hơn.

#3370#: Tắt chế độ EFR.

*31#: Cho phép chuyển tiếp số điện thoại.

#31#: Không chuyển tiếp số điện thoại.

*#5005*86#: Hiển thị những thiết lập trong hộp thư mailbox hiện tại.

*135#: Hiển thị số điện thoại đang sử dụng trên máy.

*#5005*7672#: Kiểm tra tính năng gửi SMS với tổng đài.
st