Ngữ pháp Việt Nam

Hiệu trưởng trường học gọi bảo vệ lên phòng nói:
– Tôi đã kêu anh viết 1 tấm bảng để trước cổng đề là:”Cấm trâu bò vào cổng” tại sao có con trâu vào đầy hả?
???
Bảo vệ đáp
– Dạ! thì em đã làm theo ý anh rồi, nhưg con trâu đó đi vào cổng chứ nó có bò đâu.

Hiệu trưởng hết nói nổi.