Nạp Thêm Láp

Có một anh chàng nọ mê ăn mê nhậu đến nỗi ngày nào về tới nhà say đến nỗi chẵng làm gì được hết (nhưng anh ta hiền lắm, hổng có quậy). Đêm hôm đó anh ta về trể quá, cô vợ mới thấy vậy mà la lên:

Trời ơi! Là trời, ông mà như thế thì còn làm ăn được gì nữa, tối nào cũng vậy hết, ông đi chết đi là vừa!

Anh ta buồn quá mới chạy xuống bếp lấy cây dao, tìm cây Lạp Xưởng, chặt phân nữa cầm lên đưa cho cô vợ:

Đây cuộc đời tôi giờ còn có 20% thôi đó, mất hết 80%, vừa lòng bà chưa?

Cô vợ mới hột hoảng:

Trời ơi em nói đùa thôi mà ai ngờ anh làm thiệt, như vậy là chết em rồi, tài sản chỉ có bậy nhiêu đó thôi! Huhuhu

Thấy cô vợ khóc anh chàng năn nỉ:

Thôi chuyện lỡ rồi, ngày mai em đưa cho anh 5 quan để đi “rèn” lại nha, dưới cuối xóm có ông thợ rèn hay lắm!

Ngày mai anh ta lấy 5 quan đi nhậu đã đời, xong tối anh ta mới về, xong xui hết chẳng thấy cô vợ la mà chỉ nói nhỏ nhẹ:

Anh ơi coi bộ ông thợ rèn đó hay quá ha! Em đưa cho anh 2 quan rưỡi nữa, mai anh đi nạp thêm nửa “Láp” cho em nhá!