Luyện võ công

Một vị đại hiệp rớt xuống núi và tìm được 1 quyển bí kíp “Uất Ức Thần Chưởng” nhưng chỉ̉ có́ 3 trang. Thích chí lật ra xem, trang đầu tiên ghi:
“Muốn luyện võ công này thì phải thiến”, đại hiệp liền rút kiếm ra.
Xẹt…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a!
Kế đó, đại hiệp lật sang trang thứ 2 : “không thiến cũng ko sao.”
Trang 3 “HẾT”

Mục Truyện Cười