Lợi Dụng

Trên một chiếc xe khách:

Cô gái:

Cái anh này kỳ ghê, ngủ là cứ dựa vào mình người ta, lợi dụng hả?

Chàng trai:

Xin lỗi cô em! Nếu cô em không vừa ý, cô em có thể lợi dụng lại tôi.