Liêm khiết

Một nhà thầu muốn hối lộ ông bộ trưởng xây dựng, ngỏ ý biếu ông ta chiếc ôtô đời mới, nhưng bị từ chối thẳng thừng:
– Tôn chỉ của tôi là liêm khiết, ông hãy đem món quà về đi!
Nhà thầu nói:
– Tôi hiểu cảm nghĩ của ông về việc này. Thay vì biếu, tôi bán nó cho ngài với giá 25 USD vậy!
Ngài bộ trưởng suy nghĩ trong giây lát, rồi gật đầu:
– Trong trường hợp đó, tôi sẽ mua hai chiếc!