Lại Ốm Nữa

Một ông lực điền ốm nặng, có ông bạn già đến thăm:

– Ông có ăn cơm, cháo được không.

– Tôi sốt lắm không ăn gì được.

– Không ai thương ta bằng cơm cháo đâu ông ạ, không ăn được thì ông cứ nhắm mắt nuốt bừa đi là chóng khoẻ thôi.

– Ông này nói lạ, cơm cháo không ăn được lại đòi nốt “bừa”. Ông còn khoẻ cứ nuốt “bừa” tôi xem có được không nào.