Javia Calculator

Ứng dụng như một máy tính chuyên dụng để xử lý các phép toán. Tích hợp đầy đủ các phép toán, thiết kế tối ưu đảm bảo hiệu quả cho người sử dụng nên việc tính toán của bạn sẽ trở nên đơn giản rất nhiều.

* Các biểu thức Toán học tính toán
* Tỷ lệ phần trăm (giảm tính toán, thuế, mẹo và khác nữa)
* Radix chế độ (HEX / BIN / OCT)
* Tính toán thời gian (hai chế độ)
* các chức năng Lượng giác . Radian và độ với tính năng DMS (Bằng-phút-giây)
* Logarit và các chức năng khác
* Lịch sử tính toán và bộ nhớ
* nhóm Chữ số
*  màu chủ đề tuyệt đẹp  (giao diện)
* Nút lớn
* Dễ dàng và rất dễ sử dụng giao diện người dùng thân thiện
* Rất tùy biến!
* Nhiều tính năng khác sẽ được thêm vào.