Hướng dẫn cài đặt trình duyệt Internet Explorer 8 (IE 8) cho windows xp

Hướng dẫn cài đặt Internet Explorer 8 (IE 8) cho windows xp

Để cài đặt trình duyệt Internet Explorer 8, trước tiên bạn phải tải Internet Explorer 8 về máy tính tại link đây .

Khi download xong , bạn chạy file .exe đó, và chọn Run để tiến hành cài đặt.

Sau khi bạn chọn Run, các cửa sổ dưới đây sẽ xuất hiện, bạn check vào I want to help Improve Internet Explorer

sau đó chọn Next, Bạn tiếp tục chọn I accept để tiếp tục cài đặt. Sau khi màn hình tiếp theo xuất hiện thì bạn check vào Install updates  sau đó chọn Next. Tiếp theo là Restart máy tính để hoàn tất quá trình cài đặt.

Cài đặt rất đơn giản và nhanh chóng với trình duyệt Internet Explorer 8 (IE 8)