Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho google Chrome

Google chrome là trình duyệt phổ biến hiện nay, công ty sở hửu là Google, ở Việt Nam số lượng người dùng trình duyệt google chrome rất nhiều, tương đương với trình duyệt firefox, vì vậy nhiều người cũng có 1 số
rắc rối trong vấn đề sử dụng, mà một trong những vấn đề đó là ngôn ngữ khi cài đặt xong google chorme, đó là ngôn ngữ tiếng Việt Nam
Xin nêu ra vài cách nhỏ giúp bạn cài đặt tiếng việt cho google chorme.

  1. Đầu tiên là đăng nhập vào Chromebook của bạn.
  2. Nhấp vào khu vực trạng thái ở góc dưới bên phải nơi ảnh tài khoản của bạn xuất hiện.
  3. Chọn Cài đặt.
  4. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao ở cuối trang.
  5. Trong phần “Ngôn ngữ”, nhấp vào Tùy chỉnh ngôn ngữ và dữ liệu nhập.
  6. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh các cài đặt sau:
Màn hình sẽ show ra 1 list danh sách ngôn ngữ, nếu chưa có ngôn ngữ nào thì mình tự add vào.
 1. Khi đó, ngôn ngữ sẽ được thêm vào danh sách ngôn ngữ ưa thích của bạn. Nhấp vào Hiển thị Chrome OS bằng ngôn ngữ này.
 2. Tùy chọn: Nếu có nhiều cách chuẩn để nhập bằng ngôn ngữ của bạn, đảm bảo bạn chọn phương thức nhập bằng bàn phím bạn muốn sử dụng.
 3. Nhấp vào Đăng xuất để áp dụng lựa chọn của bạn.

Cài đặt này được áp dụng lần tiếp theo bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nếu bạn có quyền của chủ sở hữu, ngôn ngữ hiển thị mà bạn đã chọn cũng sẽ được dùng cho màn hình đăng nhập chính.

Chúc bạn cài đặt tiếng Việt cho google Chrome thành công.