Hướng dẫn cách khắc phục lỗi google chrome không vào được facebook

Mỗi số người xài trình duyệt google chrome không vào được facebook, lỗi hay gặp làm cho các bạn trẻ lo lắng vấn đề truy cập vào facebook không được.

Có vài cách khắc phục

Bạn có thể sửa lại file Host trong ổ đĩa C, nhớ là mở file Host ở dạng Admin mới cho chúng ta edit, thêm một số dòng dưới đây:

173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com    
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com       
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com      
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com      
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com       
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Cách nữa là có thể dùng phần mềm UltraSurf để vào facebook.com, phần mềm này giúp đổi proxy trong google chrome, bạn có thể tải nó về ở đây: http://www.ultrareach.com/download/u.zip

Cách nữa là đổi DNS nhà bạn thành DNS của google là đây: 8.8.8.8 và 8.8.4.4

Hy vọng bạn thành công.