Hướng dẫn cách khắc phục kết nối mạng wifi bị dấu chấm than

Tình trạng kết nối mạng wifi bị dấu chấm than là lỗi hay gặp và rất phổ biến, sau đây xin tổng hợp 1 số cách, bạn có thể thử, biết đâu lại có thể thành công và kết nối được vào mạng wifi.

1. Đổi DNS về 8.8.8.8 -8.8.4.4( là DNS của google)

2. Run-cmd- lệnh ipconfig/flushdns–> để xóa cache, tiếp theo là ipconfig/release. Tiếp theo là ipconfig/renew

3. Restart modem wifi là lựa chọn cuối cùng