Hướng dẫn cách format ổ cứng trước khi cài Windows

Format ổ cứng là chúng ta xóa hết, làm sạch ổ cứng như khi lúc ta mua máy tính về, như vậy thì virus sẽ không còn, và thường là hay format trước khi cài hệ điều hành Windows, thường trong khi cài đặt windows thì máy tỉnh sẽ hỏi bạn có muốn format các ổ đĩa trong máy của bạn hay không, từ đó bạn có thể chọn, tuy nhiên bạn cũng có thể format theo cách khác đó là format trong màn hình DOS, cái này cần phải biết kiến thức về tin học mới có thể làm được, không khuyến khích, vì có thể format nhầm ổ đĩa của bạn.