Hốt bạc với trò bầu cua trong game avatar

Vào Game Avatar

+Đầu tiên: ko nen choi bau cua khi vua moi doi mk cua nick, neu mun choi thi thoat ud roi vào lại nhé
+Còn đây là cách kím tìn nè:
vào phòng cao nhé(bạn nào ko du cấp thi thui) dat x6 kua
-neu ra cua thi tiep tuc dat kua
-ko ra kua thi dat tom or cá tuỳ (thích dat con nao cung dc)
thuong thi dki de an hon tri ki nhe
CÁC BẠN VÀO TEST THỬ RÙI CHO MINH IT LIKE