Học trò tên Việt

Cô giáo:

– Hôm nay chúng ta ôn lại môn sử ký. Ai nói “Cho tôi Tự Do hay cho tôi Sự Chết”?

Cả lớp mặt đờ ra im lặng như tờ, trừ trò tên Việt, một học sinh theo chương trình trao đổi giáo dục giữa trường học Việt nam và Hoa kỳ, giơ tay và trả lời: “Patrick Henry, 1775!”

Cô giáo khen:

– Giỏi lắm! Thế ai nói “Chính phủ của Nhân Dân, do Nhân Dân, vì Nhân Dân, sẽ không bao giờ tiêu tan trên Trái Đất”?

Cả lớp lại đờ ra trong im lặng, trừ trò Việt: “Abraham Lincoln, 1863!”. Cô giáo tiếp tục:

– Bây giờ cô hỏi khó hơn một chút. Ai nói “Đừng hỏi quốc gia làm gì cho mình, mà hỏi mình làm gì cho quốc gia”?

Cả lớp lại đờ ra trong im lặng, trừ trò Việt: “John Kennedy, 1961!”.

Tới đây, cô giáo răn dạy cả lớp:

– Các em phải tự xấu hổ! Trò Việt này nó từ Việt nam sang đây học mà biết lịch sử HK của chúng ta nhiều hơn là các em, thiệt tệ quá!

Bị chê trắch, có tiếng phát ra: “ĐM tụi Việt!”. Cô giáo nổi giận quát:

– Ai nói câu này? Cho biết ngay!

Trò Việt giơ tay lên và nói: “Richard Nixon, 1972!”

Tới đây một trò ngồi hàng dưới chán chừơng bực mình:

– Muốn buồn nôn mửa quá!

Cô giáo giờ giận thêm quát lớn:

– Ai dám nói câu đó?

Một lần nữa trò Việt mau mắn trả lời:

– George Bush nói với Thủ Tướng Nhật Kiichi Miyazawa, 1991.

Chịu không nổi, một trò trong lớp ganh ghét nói lớn:

– Giỏi thì mút cu cho tao!

Trò Việt nhẩy ra khỏi ghế, giơ tay cao, gọi cô giáo:

– Bill Clinton nói với Monica Lewinsky, 1997.

Xôn xao ghen tức, có tiếng nói lớn:

– Mày là thằng con nít chó đẻ. Nếu mày nói nữa tao sẽ giết mày!

Trò Việt nghe vậy la lên:

– Michael Jackon nói với mấy em tố ông ấy trong vụ ra tòa, 2004.

Tới đây cô giáo lăn ra ngất xỉu. Cả lớp bao quanh cô giáo nằm bất tỉnh nhân sự trên nền nhà, có tiếng than lo âu:

– Chết cha chết mẹ chúng mình rồi.

Trò Việt tiếp tục trả lời:

– Người Việt nói với nhau, nếu chính phủ Việtnam tiếp tục theo chính sách CS độc tài cai trị dân Việtnam!