Gopet 122

Sau thành công rực rỡ của Gopet 121 thì hôm nay Gopet tiếp tục cập nhật phiên bản gopet 122 với các tính năng sau:

– Version: 122

– Java/android

– Tính năng: thêm slot cho phép gắn thêm găng tay và giày.

gopet 122

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *