Giữ mãi tình bạn

Kết bạn mới không phải là điều quá khó khăn, chỉ một buổi nói chuyện hay một lời giới thiệu, hai người đã là bạn. Nhưng làm sao để tình bạn đó mãi bền vững mới là điều đáng nói.

1. Tỏ ra tôn trọng. Một tình bạn đúng nghĩa phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Trong tình bạn không có chỗ cho sự khinh thường hay phân biệt địa vị, giàu nghèo.

2. Giúp đỡ lẫn nhau. Hãy học cách giúp đỡ bạn bè của mình trong lúc họ gặp khó khăn. Tình bạn sẽ được chứng tỏ trong những lúc khó khăn.

3. Chia sẻ. Bạn bè là nơi ta có thể chia sẻ cảm xúc, quan điểm, niềm vui cũng như nỗi buồn. Hãy chia sẻ bạn sẽ thấy “niềm vui được nhân lên gấp đôi còn nỗi buồn lại vơi đi một nửa.”

4. Bày tỏ tình yêu. Hãy thổ lộ với những người bạn của bạn là bạn yêu thương họ thế nào và với bạn họ quan trọng ra sao. Những bạn phải biết cách bày tỏ thật tế nhị nếu không họ sẽ nghĩ bạn thật sáo rỗng.

5. Cảm ơn. Bạn nên bày tỏ lòng biết ơn đến những người bạn của mình vì những gì họ đã làm cho bạn, thậm chí cả khi họ chưa làm gì cho bạn. Việc họ ở đó và là bạn của bạn cũng khiến cho bạn phải cảm ơn họ rồi.