Giáo trình luyện thi TOEIC miễn phí

TOEIC là một bài thi năng lực tiếng Anh dành cho những người không nói tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ nhưng lại muốn dùng trong môi trường làm việc toàn cầu hay những nơi bắt buộc phải hiểu tiếng Anh. Bài thi được chia làm 2 phần khác nhau: Nói và viết, phần kia là nghe và đọc.

Tham khảo giáo trình luyện thi TOEIC miễn phí sưu tầm ở đây:

1. VERY EASY TOEIC.

LINK DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/din7xqf8flb4mh3/TI1.rar
PASS:
haythapsanglen.wordpress.com

2. STARTER TOEIC.

LINK DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/97zxs6l1k4k77y8/TI2.rar
PASS:
haythapsanglen.wordpress.com

3. DEVELOPING SKILLS FOR THE TOEIC TEST.

Link download:
https://www.dropbox.com/s/rgnstrczkulqsg1/TI3.rar
Pass:
haythapsanglen.wordpress.com

4. TOEIC ANALYST

Link download:
https://www.dropbox.com/s/x753oc4f2r4zd2p/TI4.rar
Pass:
haythapsanglen.wordpress.com

5. TARGET TOEIC

Link download:
https://www.dropbox.com/s/qkqtnq7881dzhdu/TI5.rar
Pass:
haythapsanglen.wordpress.com

II. BỘ GIÁO TRÌNH “NEW TOEIC 4N4”.
1. NEW TOEIC 4N4 520 LEVEL

LINK DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/xwog4rlpxsxg7t9/4TI1.rar
pass:
haythapsanglen.wordpress.com

2. NEW TOEIC 4N4 – 620 LEVEL

LINK DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/qj3yb9b6l52wu4h/4TI2.rar
PASS:
haythapsanglen.wordpress.com

3. NEW TOEIC 4N4 – 730 LEVEL

Link download:
https://www.dropbox.com/s/p09mr853r716ya5/4TI3.rar
pass:
haythapsanglen.wordpress.com

4. NEW TOEIC 4N4 – 860 LEVEL

Link download:
https://www.dropbox.com/s/0hb5mklmqmwik2i/4TI4.rar
pass:
haythapsanglen.wordpress.com

III. BỘ GIÁO TRÌNH “BIG STEP TOEIC”.

1. Big Step TOEIC 1 – 400-500 Level

Link download:
https://www.dropbox.com/s/eqx9y79bibynzt8/BT1.rar
pass:
haythapsanglen.wordpress.com

2. Big Step TOEIC 2 – 500 – 750 Level

LINK DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/u43jj14jd4molkc/BT2.rar
PASS:
haythapsanglen.wordpress.com

3. Big Step TOEIC 3 – 700 – 950+ Level

LINK DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/3zxmd7mu3y57uec/BT3.rar
PASS:
haythapsanglen.wordpress.com

4. BIG STEP TOEIC ACTUAL TESTS – Sau quá trình luyện qua 3 cuốn BIG STEP TOEIC 1, 2, 3 các bạn sẽ có những bài kiểm tra giống đề thi thật để kiểm tra kiến thức của mình.
LINK DOWLOAD:
https://www.dropbox.com/s/ya1u339yjp0u5ti/BT4.rar
PASS:
haythapsanglen.wordpress.com

IV. Bộ Longman Preparation Series for the New TOEIC® Test 4th Edition.

1. Longman Preparation Series for the NEW TOEIC® test – Introductory Course – 4th edition (5 CDs)

Link dowload:
https://www.dropbox.com/s/iud55x9pepihwn2/LT1.rar
Pass:
haythapsanglen.wordpress.com

2. Longman Preparation Series for the NEW TOEIC® test – Intermediate Course – 4th edition (7 CDs)

Link dowload:
https://www.dropbox.com/s/4el12rnovo40kej/LT2.rar
Pass:
haythapsanglen.wordpress.com

3. Longman Preparation Series for the NEW TOEIC® test – Advanced Course – 4th edition (6 CDs)

Link dowload:
https://www.dropbox.com/s/9qyrq0ues21cb0z/LT3.rar
Pass:
haythapsanglen.wordpress.com

4. Longman Preparation Series for the NEW TOEIC® test – More Practice Tests Course – 4th edition (4 CDs)

Link dowload:
https://www.dropbox.com/s/mpusoyfmnynqb85/LT4.rar
Pass:
haythapsanglen.wordpress.com

Bonus thêm 3 cuốn của longman nữa:
5. New longman real toeic actual tests for reading comprehension 

Link dowload:
https://www.dropbox.com/s/fp4fz2dl393xve0/LT6.rar
Pass:
haythapsanglen.wordpress.com

6. Longman New Real Toeic – Actual Tests For Listening Comprehension

LINK DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/57fvccd0eby3sgh/LT5.rar
Pass:
haythapsannglen.wordpress.com

7. Longman Full Actual Test LC + RC 

LINK DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/i8ff64br8kepvc0/LT7.rar
Pass:
haythapsannglen.wordpress.com

V. Những giáo trình luyện TOEIC khác.
1. Tactics for TOEIC Listening and Reading Tests – OXFORD UNIVERSITY PRESS
Link Download:

LINK DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/xgont2lm9ql314l/TTO.rar
pass:
haythapsanglen.wordpress.com

2. Target Score for the NEW TOEIC 2nd Edition – CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

LINK DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/6rxyb4eh0v2nnha/TS.rar
PASS:
haythapsanglen.wordpress.com

3. 15 Actual TOEIC Listening Tests Book – Đây là tài liệu luyện thi TOEIC của ETS tại Hàn Quốc gồm 15 bài full tests phần nghe.

LINK DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/uq2v5xalzw75igw/15T.rar
PASS:
haythapsanglen.wordpress.com

4. 1000 Reading + Listening Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC

LINK DOWNLOAD: (1 LINK GỒM CẢ 2 CUỐN RC VÀ LC + AUDIO CD luôn nhé)

https://www.dropbox.com/s/4i7yxq1smc6zn49/JTLC.rar

PASS:
haythapsanglen.wordpress.com