Ghi được font chữ tiếng việt ở paint và photoshop

Khi ghi chữ trong Paint hoặc Photoshop hãy chú ý đến tên font chữ:
*nếu là tên tiếng anh bất kỳ thì trên giao diện chương trình Unikey phần ‘ Bảng mã ‘ chọn ‘ Unicode ‘, ví dụ như một số font Arial, Tahoma, Time New Roman, Verdana(nếu vẫn không ra dấu là do font đó không hỗ trợ tiếng việt).
*nếu tên font bắt đầu bằng VNI-  thì trên giao diện chương trình Unikey phần ‘ Bảng mã ‘ chọn ‘VNI Windows’.
*nếu tên font bắt đầu bằng Vn thì phần ‘ Bảng mã ‘ chọn ‘TCVN3’.
2 kiểu font cuối là font dành riêng cho tiếng viết nên dùng cài này chắc ăn tải font VNI: http://www.fontchu.com/vni.htm