Game Tay súng cừ khôi 3D

Game Tay súng cừ khôi 3D, Tải Game Tay súng cừ khôi 3D

 Tải miễn phí

Phòng thí nghiệm, nơi cất giấu những bí mật quan trọng. Một vị thạc sĩ đã quyết định thâm nhập vào phòng thí nghiệm để khai phá bí mật đó. Nhưng nơi đây được bảo vệ bởi những binh đoàn rô bốt tàn bạo, cuộc chiến giữa người và rô bốt bắt đầu. Hãy tham gia để khám phá ngay !