E-book: Sổ tay Photoshop

Photoshop là một phần mềm có thể nói là mạnh nhất trong việc chỉnh sữa ảnh hiện nay.Sử dụng photoshop bạn có thể làm bất cứ chuỵen jì đối với tấm ảnh, tuy nhiên ở mức độ nào thì phải cần có tay nghề tương xứng. Đây là cuốn sổ tay photoshop mà mính sưu tầm được mình thất rất hay.

Download E-book: Sổ tay Photoshop