E-book: Cách học tiếng anh thần kỳ

Cuốn sách được viết dựa trên những bài viết của tác giả có nickname “ doremon – nobita “ trong diễn đàn: hvaonline.net. Cuốn sách dành tất cả những ai đã, đang thất bại với cách học tiếng anh trong trường học và trung tâm, những bạn chưa tìm được phương pháp học tiếng anh hiệu quả nhất.

Đây là một cách tiếp cận khá hay mà chúng ta nên tham khảo. Tác giả đã so sánh và phân tích một số phương pháp nổi tiếng hiện nay như AJ Hoge, Crazy English …

Download E-book: Cách học tiếng anh thần kỳ