Download Unikey 4.2 , 4.5 ,4.3 Full, Down Bộ gõ Unikey 4.2 , 4.5 ,4.3 Miễn phí

Unikey 4.0 RC2 với những cải tiến quan trọng: 

  1. Có thể gõ tiếng Việt trong Internet Explorer ở chế độ Protected Mode.
  2. Có thể gõ tiếng Việt trong cả ứng dụng 32-bit và 64-bit trên Windows 64-bit (Windows Vista, Windows 7)
  3. Có phiên bản UniKey 64-bit riêng. (Tuy vậy cả 2 bạn UniKey 4.0 RC2 32-bit và 64-bit đều chạy tốt trên Windows 64 bit.

Unikey 4.0 RC2 dành cho Windows 32-bit (dung lượng 222,64KB) có thể tải tại đây.

Unikey 4.0 RC2 dành cho Windows 64-bit (dung lượng 248,67KB) có thể tải tại đây.

Lưu ý: Trước khi xài Unikey 4.0 RC2, bạn cần đóng biểu tượng Unikey của phiên bản cũ trên khay hệ thống (bằng cách nhấp phải chuột vào biểu tượng và chọn “Kết thúc”), hoặc gỡ bỏ luôn phiên bản cũ.