Download phần mềm Notepad ++, công cụ hỗ trợ soạn thảo, hỗ trợ lập trình

Notepad++ là một chương trình miễn phí dùng để soạn thảo mã nguồn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Được thiết kế để hoạt động trong môi trường Windows với tính năng nổi bật là nhỏ gọn và có tốc độ cao. Ngoài ra, với việc cho phép cài đặt thêm các Plugin sẽ giúp bổ sung thêm nhiều chức năng khác cho Notepad+. Đây còn là giải pháp để thay thế hiệu quả cho trình soạn thảo Notepad của Windows. Notepad++ phát triển dựa trên nền tảng Scintilla (một trình soạn thảo vô cùng mạnh mẽ), được viết bởi ngôn ngữ C++ với lõi win32 thuần túy (tức là không chứa MFC, nhằm đảm bảo tốc độ thực thi cao cũng như tạo nên một chương trình với kích thước nhỏ gọn) và giấy phép GPL.

Một vài điểm mới của Notepad++:

  • Cập nhật Scintilla lên 3.3.4
  • Hỗ trợ mã Coffee.
  • Thêm tính năng: auto-close parenthis, quotes, bracket và matched xml/html tag.
  • Thêm khả năng hỗ trợ User Defined Languages.
  • Đổi tên phần block comment thành Single line comment và stream comment thành block comment.
  • Sửa một vài lỗi nhỏ khác.

Download phần mềm Notepad ++