Download file . MP4, FLV từ youtube

Các video, clip trên youtube ngày càng được nâng cao chất lương hình ảnh và âm thanh, tuy nhiên còn nhiều vấn đề cho ai muốn tải các file mp4, flv từ trang youtube này, với file flv thì thường ít ai tải về, theo tìm hiểu trên mạng file flv thông dụng không thể đáp ứng chầt lượng mà đoạn phim yêu cầu nên youtube đã chuyển sang định dạng mp4. Ngoài ra nếu tải phim mp4 này thì bạn sẽ không phải tốn công chuyển đổi từ flv nữa mà có thể dễ dàng xem trên các trình video thông dụng.
Bước 1 : Vào website http://keepvid.com

Bước 2 : Mở Youtube đến cái clips mà bạn muốn tải về, copy link tại youtube, và dán vào trang keepvid.com, trang keepvid.com có 1 hộp để đặt link tải trong đó.

Bước 3 : Lúc này phía dưới có 2 lựa chọn là download flv hay download mp4 ,cái bạn cần down là file Mp4 . Lúc đó sẽ tải về máy bằng trình duyệt nhưng có download bằng cách đó thì sẽ rất chậm, còn cách khác là bạn có thể copy link tải từ trang keepvid rồi bỏ vào IDM download cho nhanh.

Cách xem file mp4 từ trang youtube, mở file flv, mp4 từ youtube, tải video từ youtube.