Đố vui: Động vật quen mà lạ

Có một loài “động vật hoạt động về đêm”, tên của nó có 2 chữ cái, đố bạn nó là gì?

Trả lời: Ma

Đố vui: Phát âm tiếng Việt

Từ gì mà chắc chắn 100% người Việt Nam đều phát âm sai?

Đó là từ “sai”!

 

Đố vui: Đốt lửa đêm đông

Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn sẽ thắp gì trước tiên?

Trả lời: Que diêm

 

Đố vui “tay phải tay trái”: Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

 Trả lời: Tay phải

 

Đố vui “món ăn lạ”: Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

Trả lời: Bắp ngô