Dẻo và bền nhất

Người thầy hỏi Tý:
– Thầy: Trò nghe đây, sắt thép, đồng…vật liệu nào dẻo dai và bền nhất?
– Tý: Thưa thầy là…Thưa thầy cho 5 phút suy nghĩa ạ. Á! Thưa thầy vật dẻo dai và bền nhất đó là sợi tóc ạ.
– Thầy: Sao! Làm gì có chuyện đó sợi tóc làm sao có thể dẻo hơn sắt thép được?
– Tý: Sao lại ko ạ! Thưa thầy chẳng phải người ta nói nghìn cân treo sợi tóc đó thôi ạ.