Cười vỡ bụng với những câu nói bất hủ

Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.
– Không ít phụ nữ già đi nhanh chóng là do họ phải động não suy nghĩ làm sao để mình trẻ lại.
– Yêu một người rất khó nên đừng thấy có chút gió mà buông tay.
– Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại.
– Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì… hãy đưa nó cho tôi.

– Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.
– Sống là phải cho đi. Hãy cho đi tất cả những gì bạn có, để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó.
– Tôi cưỡng lại được mọi thứ, trừ những cám dỗ.
– Ngắn gọn thể hiện sự thông minh nhưng không đúng trong trường hợp người ta nói ‘Anh yêu em’.